Nieuws vanuit team Avanade: Samen het verschil maken voor Stichting ALS

Onze klanten weten het: werknemers van Avanade houden van uitdagingen en lossen graag problemen op. Dat doen wij doorgaans op basis van het Microsoft-platform om onze klanten te helpen, maar we willen ook een bijdrage leveren aan mens en natuur via vrijwillige inzet en financiële bijdragen. Vanuit die gedachte zijn wij in 2019 gestart met een Corporate Social Responsibility programma met verschillende activiteiten waar medewerkers zich voor kunnen inschrijven. De ICTCUP is er daar één van. Zo strijden we met twee Avanade teams op sportief vlak tegen andere IT-bedrijven, maar nog belangrijker tegen ALS. Marijke Maas is initiatiefnemer en vertelt waarom Avanade heeft besloten om dit jaar deel te nemen.

  1. Waarom zet Avanade zich in voor maatschappelijke thema’s?
    We willen graag iets terug doen voor de omgeving waar we in leven. Veel mensen bij Avanade zijn op eigen titel betrokken bij initiatieven, maar we willen dit ook vanuit het bedrijf faciliteren, zodat we met z’n allen het verschil kunnen maken in de wereld om ons heen. Zo krijgen alle medewerkers één dag per jaar om te besteden aan vrijwilligerswerk. We organiseren diverse activiteiten, zoals bijvoorbeeld het inzamelen van kleding en voedsel voor de voedselbank, het schoonmaken van de Nederlandse kust en het sporten voor een goed doel.
  2. Wat is de link met ICT-Cup en ALS, en waarom doet Avanade mee?
    De ICT CUP is een mooie combinatie van fun, sport en gezonde onderlinge strijd tussen ICT bedrijven en dat alles voor een goed doel. Dit sluit zeer goed aan bij de kernwaarden van Avanade. Daarnaast hebben we veel sportieve Avanadi waardoor we al zeer snel twee teams compleet hadden waarmee we de strijd aangaan.
  3. Wat wilt Avanade graag bereiken?
    Door met z’n allen positieve bijdrages te leveren aan de wereld om ons heen kunnen we collectief daadwerkelijk een verschil maken. Door de initiatieven op verschillende gebieden te organiseren, zoals bijvoorbeeld milieu, kinderen en onderzoek hopen we een brede impact te maken voor het goede doel. De missie voor onze wereldwijde corporate social responsibility is niet voor niks om “mensen en hun gemeenschap in staat te stellen meer te bereiken door de kracht van onze mensen en innovatie”.